Münazara Yarışması

Bakanlığımızın sunmuş olduğu sosyal hizmet modellerinden faydalanan çocukların; özgüven ve sorumluluk duygularını geliştirmek, farklı görüşleri bir arada yaşatabilme ve empati kurma duygularını geliştirmek, kendilerini sözlü olarak ifade edebilmelerini sağlamak, fikir üretme ve problemlere çözüm bulma yeteneklerini geliştirmek, antitezler üretme, herhangi bir konuda mantık yürütme, araştırma yapma, düşüncelerini savunacak kanıtlara ulaşma, tezler ve istatistikî bilgiler yoluyla savunma becerilerini geliştirmesine ortam hazırlamak amacıyla “Münazara Yarışması" yapılması planlanmaktadır.


1. Münazara Yaşırmasına İlişkin Talimatname


Sonraki Sayfa: ASDEP Mülakat Sonuçları

Önceki Sayfa : Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eskişehir İl Eylem Planı 2017 - 2020