Kadına Yönelik Şiddet Bir Kadın Sorunu Değil, Toplumsal Bir Sorundur


25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında farkınladalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Eskişehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz binası önünden başlayan yürüyüş Vilayet Meydanında son buldu. Yürüyüşe İl Müdürlüğümüz ve kuruluşlarından görevli personeller ve Eses Bando üyeleri katıldılar.

Yürüş sonrası konuşma gerçekleştiren İl Müdürümüz Alper SEZER " İnsan haklarının ihlali olan kadına yönelik şiddet Dünya’da ve Türkiye’de yaygın ve ciddi bir sorun olarak varlığını sürdürmekte.

Birleşmiş Milletler kadına yönelik şiddeti “Cinsiyete dayanan, kadının inciten, ona zarar veren, fiziksel, cinsel veya ruhsal hasarla sonuçlanma olasılığı bulunan, toplum içerisinde ya da özel yaşamında ona baskı uygulanması ve özgürlüklerinin keyfi olarak kısıtlanmasına neden olan her türlü davranış olarak tanımlar.

Şiddet, kadınları, erkekleri ve çocukları farklı biçimde etkiliyor. Babasının annesine şiddet uyguladığına tanık olan erkekler eşlerine ve çocuklarına şiddet uygulama eğilimi gösteriyor. Şiddet yaşanan ailelerde yetişen çocuklarda çekingenlik, hırçınlık, içine kapanıklık gibi olumsuz davranışlar daha yaygın görülmekte.

İlk olarak kadına yönelik şiddet bir insan hakları ihlalidir. Aile içi şiddet sosyal ve ekonomik kalkınma önünde ciddi bir engeldir. Suça eğilimi arttırır. Kadın-erkek eşitliğin sağlanmasının önündeki en büyük engellerden biridir.  Dolayısıyla Kadına Yönelik Şiddet Bir Kadın Sorunu Değil, Toplumsal Bir Sorundur.

Bu toplumsal sorunun çözümüne yönelik Bakanlığımız bünyesinde Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerimiz açılmıştır. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinin açılması ile ilimizde yaşanan aile içi şiddet ve kadına yönelik vakalarını ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde koruyucu ve önleyici perspektiften ele almak, kadının güçlendirilmesine yönelik plan ve programlar düzenlemek, bireyin sosyal işlevselliğini yeniden kazanmasına olanak sağlayarak şiddetin oluşmasını engellemek hedeflenmiştir."  dedi.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede yapılması gerekenleri sıralayan İl Müdürümüz Alper SEZER Kadına yönelik şiddetle mücadelede köklü ve gerçekçi bir çözüm için çok taraflı bir mücadele zorunludur. Milli Eğitim’den Üniversitelere, Belediyeler ’den Barolara, Mülki Amirlerden Hakimlere, Kolluk görevlilerinden Din Görevlilerine, Sağlık görevlilerinden Medya temsilcilerine kadar çok sektörlü bir yapı halinde kadına yönelik şiddetle mücadele edilmesi gerekiyor. Bu vesile ile; içinde yaşadığımız toplumun bütün bireylerine ve aileye zarar veren kadına yönelik şiddetin artık hayatımızdan tamamen çıkması için devlet, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve tek tek fertler olarak gelin birlikte mücadele edelimesi gerektiğini söyledi.Sonraki Sayfa: Çocuklarımızdan El İşi Sergisi

Önceki Sayfa : Engellilerimizle Birlikte Mutlu ve Ortak Bir Yaşam Alanı Sunmak Birincil Görevlerimizdendir.